Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja balaski Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Konstrukcja plot Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu gminie oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

  Zgłoszenia wymaga:
 1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
 2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
 3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
 4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
 5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji jak planowane ploty plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

1 komentar:

 1. Excellent blog, very clear text. Good graphic design.
  So cute information, I found this browsing the web.
  I am building my new house so cute information found in your blog.

  apostillar Licencia de Conducir (valida internacionalmente)
  Greetings fromVenezuela.

  BalasHapus